Register to PHPLD
Lost password?

XHIIListing Details
ID:62435
Title: Spel
URL:http://www.spel.co.za
Category:World: Afrikaans
Description:Speltoetsers vir MS Office 97/2000/XP/2003 en Word 6/7, ontwikkel in samewerking met die Noordwes Universiteit, Suid-Afrika (vroeër Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys).